Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 10-2019

06 november 2019, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 10 van het Vicariaat Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Jezus volgen

De Kerk vernieuwt zich als parochianen met het woord van Jezus vorm geven aan hun dagelijks leven.  Christen-zijn kan samengevat worden in twee woorden: Jezus volgen. Dat klinkt eenvoudig, maar is veelomvattend. Jezus volgen is luisteren naar wat Hij zegt en doen wat Hij vraagt.
Het begint met luisteren. De Vader zelf, bij de Jordaan en op de Tabor, getuigt over Jezus: Dit is mijn Zoon, luistert naar Hem.
Daarna komt de praktijk. Jezus volgen is samenkomen op zondag, omdat Hij het ons opdraagt: Blijft dit doen om Mij te gedenken. Jezus volgen is: weerstand bieden aan de “drie zuchten”: zelfzucht, hebzucht, genotzucht. Jezus volgen is: niet over anderen oordelen of anderen veroordelen; het oordeel is aan God alleen. Jezus volgen is: de zonde vermijden en ons door Hem laten genezen. Jezus volgen is niet: oog om oog, tand om tand; maar de ander je linkerwang toekeren als hij je op de rechterwang slaat, en je vijand
beminnen.

Klik hier voor alle informatie in Nieuwsbrief 10 van het Vicariaat Breda