Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 1-2019

Nieuwsbrief 01 van het Vicariaat Breda begint met een inleiding van Mgr. Harry Lommers:

Driekoningenzegen

Net als het nieuwe jaar begonnen is, komen de Wijzen uit het Oosten aan in Bethlehem om het Kind Jezus
hun hulde te brengen. De Wijzen, zo zegt het lied, komen van verre. “Van verre” betekent niet alleen uit
andere landen en volken, maar ook: uit andere culturen en religies; van verre betekent bovendien: uit
wetenschap en filosofie; het kan ook betekenen: uit de duisternis van het ongeloof. Mensen kunnen van zo
ver niet komen of zij kunnen Jezus vinden en door Hem tot nieuwe mensen gemaakt worden.

Klik hier voor nieuwsbrief 01-2019 van het Vicariaat.