Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 11

05 december 2018, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 11 van het Vicariaat Breda is uit met o.m. een bericht over Adrie Lint.

Personalia

Adrie Lint, Nazarethparochie en parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
In het weekend van 21 oktober 2018 is in de parochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Prinsenbeek) en in de Nazarethparochie (Breda-West) meegedeeld dat pastoraal werker Adrie Lint van de bisschop van Breda toestemming heeft gekregen om met vervroegd pensioen te mogen gaan.

Werkzaamheden

Adrie Lint werd op 1 maart 2009 benoemd tot pastoraal werker in de Nazarethparochie en sinds 1 januari 2012, bij de vorming van een gezamenlijk team voor beide parochies, is hij ook pastoraal werker in de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Al sinds 1981 heeft Adrie zich met voldoening en plezier in meerdere functies ingezet voor het pastorale werk.
Het vervroegd pensioen van Adrie gaat in op 1 april 2019, maar hij neemt al eerder, op 27 januari, afscheid
van de parochies.

Klik hier voor nieuwsbrief 11 van het Vicariaat.