Nieuwsbrief Sint Franciscus Centrum

02 november 2017, door Webmaster PHG

Hierbij de editie november 2017 van onze SFC nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief maken wij u attent op een aantal van de activiteiten op het programma van komende maand.

  • We beginnen met de jongsten onder onze ‘cursisten’: Voor kinderen en jongeren is er het jaarlijks terugkerend misdienaars- en acolietenweekend, nu in Oudenbosch, waarin spel, vorming en gebed hand in hand gaan.
  • Nog een terugkerende activiteit: Elke maandagochtend kunt u om 8.00 uur de week goed beginnen met het getijdengebed in de kapel van het Begijnhof te Breda.
  • Maar gebed reikt nog verder als er daden van liefde – caritas – aan worden toegevoegd. Nieuwe bestuursleden van de parochiële caritasinstellingen (PCI) vernemen in een cursus hoe je dat organiseert en financieel kunt ondersteunen.
  • Als afsluiting van het project: Uitzicht door inzet, wil projectleider Ad van Loveren door middel van een film ons meenemen in de leefwereld van iemand zonder werk. Wat gebeurt er met de persoon en hoe reageert zijn sociale omgeving? Een indringende film die uitnodigt tot gesprek.
  • Op een jongerendag van oosterse en westerse kerken staat ontmoeting, uitwisseling en gebed centraal. Een gezamenlijk initiatief binnen een van onze projecten en onze jongerenwerkster.
  • Soms zijn onze projectmedewerkers ook betrokken bij landelijke initiatieven. Zo organiseert Kerk in Nood met medewerking van Fatin Mattey-Eshaw (Vluchtelingen voor Vluchtelingen) de dag: Ontmoet de Wereldkerk. Uit verschillende continenten ontmoeten we mensen die ons inspireren om, in vaak moeilijke omstandigheden, Gods liefde in praktijk te brengen.

Staf en medewerkers van het Sint Franciscuscentrum