Personele Unie

Al meer dan tien jaar hebben de Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart een samenwerkingsverband met één pastoraal team en in diverse werkgroepen wordt steeds meer samengewerkt.
De besturen gaan nu nog intensiever samenwerken. Er is gekozen voor een nieuwe organisatievorm, de Personele Unie. De bisschop heeft hieraan zijn goedkeuring verleend, waardoor de Personele Unie in werking treedt in het nieuwe werkjaar 2017 – 2018.
Een Personele Unie is een organisatievorm, die naast één pastoraal team ook één bestuur heeft. Beide parochies blijven een eigen begroting opstellen en hun eigen financiën en gebouwen beheren. Voor de vrijwilligers en parochianen verandert er weinig.
De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:

  • één Parochiebestuur, bestaande uit 9 leden. De pastoor is voorzitter met vier leden uit elke parochie.
  • één Adviesorgaan, bestaande uit een vaste kern van 6 leden (3 uit elke parochie).
  • drie Parochiekerncommissies (PKC) in Rijen, in Molenschot en in Dongen.

De bisschop heeft eervol ontslag verleend aan alle leden van de oude besturen. Het nieuwe bestuur is door de bisschop benoemd, hierin nemen ook leden uit het oude bestuur plaats.
Werkgroep Personele Unie