Nieuwjaarswens

07 januari 2018, door Webmaster PHG

Beste mede-parochianen,
2017 was een jaar waarin door alle betrokken mensen in de parochie veel werk is verzet. De Personele Unie is tot stand gekomen waar velen van u een steentje aan hebben bijgedragen. Voor het nieuwe bestuur was dit een mooi uitgangspunt al zijn er nog veel zaken die nu in de praktijk zullen moeten worden uitgezet. Binnen het bestuur is een grote mate van enthousiasme en werklust om hier de schouders onder te zetten. Verschillende zaken worden aangepakt. Niet alles kan tegelijk maar we zijn er van overtuigd dat we samen met u ver zullen komen.
We hebben het afgelopen jaar kunnen afsluiten met mooie Kerst- en Oud- en Nieuw vieringen. Goed om in dit samenzijn, de saamhorigheid en een mate van eenheid te kunnen voelen. We zijn gelovigen met een doel, weten dat we er voor elkaar moeten zijn. Zieken en eenzamen hopen we te bereiken. Samen mooie gelegenheden vieren maar ook samen het verdriet van elkaar delen.
2018 geeft weer nieuwe kansen en mogelijkheden en met al onze vrijwilligers gaan we er een prachtig jaar van maken. Laten we elkaar ook scherp houden en in alle positiviteit weten te vinden als problemen zich voordoen. Moge God ons daarbij helpen en ons tot steun zijn in dit nieuwe jaar.
Ik wens u namens het parochiebestuur een vreugdevol en Zalig Nieuwjaar en graag tot ziens.

Gerard Jansen
Vicevoorzitter Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Parochie Heilige Geest