Feest Hubertus en wijding Hubkes

11 oktober 2019, door Webmaster PHG

Op 3 november is het de feestdag van Sint Hubertus, schutspatroon van onder andere jagers en bakkers. Deze kleurrijke heilige kwam tijdens de jacht tot een dieper geloof. Hij kreeg een nieuwe richting in zijn leven, kwam op voor de armen en deelde zijn brood met hen. Vanouds wordt vooral in het zuiden van het land het feest gevierd. Het is een bijzondere dag, waarbij de pastor o.m. in de bakkerij van Vromans in de Laverije de Hubkes zegent. Omdat 3 november op zondag valt, worden de Hubkes dit jaar op zaterdag 2 november gezegend.